Rút tiền Fun88

Cách Rút tiền từ nhà cái Fun88

Để thực hiện rút tiền an toàn & thuận lợi, bạn làm theo hướng dẫn sau:

rut-tien-fun88

Nhấn nút “Rút tiền” nằm phía trên trang web Fun88.

Ngân Hàng Địa Phương dành cho tài khoản FUN88 với tiền tệ VND

Mục Loại rút tiền, chọn Ngân hàng địa phương và nhập số tiền

Bộ Phận Thanh Toán sẽ xem xét yêu cầu rút tiền. Giao dịch rút tiền sẽ được tiến hành về tài khoản ngân hàng của bạn trong 24 giờ và một email sẽ được thông báo khi giao dịch thành công.

rut-tien-fun88-1

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch rút tiền ở bên dưới trang rút tiền

rut-tien-fun88-3

Ghi chú:
a: Bạn chỉ được rút tiền với tiền tệ bạn đã đăng ký tài khoản tại Fun88
b: Thông tin rút tiền phải giống với thông tin đăng ký
c: Bạn phải cược hết hoặc hơn số tiền gửi ban đầu để có thể rút tiền. Các cược hòa được xem là không hợp lệ. Nếu không thỏa các điều kiện trên, giao dịch rút tiền sẽ tính lệ phí 20%
d: Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin tài khoản để xác nhận rút tiền. Tuy nhiên, các thông tin thường chỉ yêu cầu 1 lần.
Số tiền tối thiểu/tối đa & Thời gian xử lý?

rut-tien-fun88-4